OLV-weken: Excursies, activiteiten en projecten

Rondje OLV Brugklas

Twee keer per jaar tijd voor iets anders: de OLV-weken. In plaats van het gewone lesprogramma zijn er excursies en voeren we verschillende activiteiten en projecten uit. Deze leuke en uitdagende weken vormen een aanvulling op de gewone lessen waarbij ook de sfeer en het saamhorigheidsgevoel in de klas worden versterkt. In velerlei opzicht een verrijking. Door de bundeling van deze activiteiten voorkomen we ook dat er tijdens de gewone lesweken lessen uitvallen. Tijdens de eerste OLV-week werk je intensief met je klas aan een optreden. Het resultaat daarvan voer je op voor alle ouders.

Werkweek 2e klas

Werkweek 4e klas

Literaire dag

.