20-80learning/IBC

Vanaf schooljaar 2016-2017 kun je als leerlingen van het OLV in de bovenbouw havo met het profiel Economie en Maatschappij kiezen om de opleiding te volgen volgens het concept 20-80learning: je krijgt de mogelijkheid om de reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volg je als IBC-leerlingen één dag in de week een geheel ander programma, waarin ondernemerschap, creatief denken, onderzoek, communicatie, etiquette, competentieontwikkeling en je vervolgstudie centraal staat.

Je gaat onder andere een eigen bedrijfje oprichten en colleges volgen aan een HBO-instelling. Om alles te realiseren gaat het OLV onder andere samenwerken met de Avans Hogeschool, de Bredase Business Club en MKB-Brabant.

De ervaring van scholen die het OLV voorgingen, leert dat IBC-leerlingen gemotiveerder en met meer plezier naar school gaan dan andere havoleerlingen. Bovendien blijkt de aansluiting op het HBO soepeler te verlopen: minder aansluitingsproblemen en minder uitval.

Het OLV is de achttiende school in Nederland die het, officieel door het ministerie van Economische Zaken erkende, IBC op basis van 20-80learning gaat aanbieden.

IBC3.jpg